Julie Fjellvang

Julie Fjellvang arbejder med eksistentielle og universelle temaer med psykens kompleksitet og mange lag som omdrejningspunkt. Som et løg der bliver skrællet slibes lag efter lag af oliemaling med slibemaskine, sandpapir og spartel. Lærreder bliver stillet væk og taget frem for at få nye lag, bliver stillet væk igen og således kan et maleri indeholde mange malerier og have været år undervejs. Nye historier bliver blandet med de gamle og således indeholder det færdige maleri flere dimensioner af tid på én gang. Fortid, nutid og måske endda fremtid eksisterer parallelt med hinanden gennem de spor af fortællinger som nye og gamle lag trækker henover lærredet. Nogle er gemt i utydelige halvt udviskede tåger andre træder klart og tydeligt frem. Som underbevidsthedens skjulte skygger der trænger sig på gennem lagene og af og til åbenbarer karikaturlignende figurer eller væsener der blander sig med det abstrakte formsprog i de drømmende blødt laserende landskaber. Der er ofte en dobbelthed i værkerne, noget der lurer i det forførende umiddelbart fredelige landskab -som bundløse moser du ikke kan komme op af hvis først du bevæger dig derud. Oplevelser som kunstneren selv har haft under rejser til blandt andet Island og Norge hvor landskaberne åbnede psyken og bevidstheden i deres fortællinger om lysets mystik og farvernes magi.

Malerierne søger at række ud og lokke og vække noget i betragteren der måske er glemt men ligger og slumrer et sted i menneskesjælen og netop naturens kraft og den besjælede naturmagi i de oplevede landskaber er en tilbagevendende inspiration for kunstneren hvor polariteten mellem lys og mørke, det synlige og det usynlige opleves og videreformidles i malerierne. Samtidig udforskes spørgsmål som: Hvad ligger der bag skyggerne, i tågerne, i mørket? Hvad sker der når man kradser lidt i overfladen? Hvad sker der når vi stopper op for en stund, tillader os selv en pause og åbner op for sanserne gennem kroppen? Med sanserne kan vi forbinde os med hinanden og minde os om at vi alle er forbundne og en del af det store skabende fællesskab vi kalder vores samfund. Sammen og gennem kunsten kan vi genfortrylle verden, vække den positive livskraft og minde hinanden om at verden også er god, smuk og kærlig.

Klik her for at se CV

Atelier: Willemoesgade 60
2100 Kbh. Ø, Tel: +45 61408812
julie@fjellvang.dk

Åbent hver weekend lørdag eller søndag fra 10-15 og efter aftale.